LATINO SHOW

Mitä on Latino Show?

Suomessa kilpaillaan pääasiassa Latino Show -nimikkeen alla. Ainoastaan aikuiset 1 ja aikuiset 2 -ikäryhmissä kilpaillaan sekä Latino Show- että Caribbean Show -sarjoissa. Näissä kahdessa ikäryhmässä Latino Show -kilpailusarjassa hyväksytään vain kansainvälisiin tanssiurheilun latinalaisamerikkalaisiin tansseihin (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) pohjaavat teokset ja Caribbean Show´ssa puolestaan vain kaikki autenttisiin Karibian alueen tanssityyleihin ja -rytmeihin pohjaavat teokset. Muissa ikäryhmissä Latino Showssa voi kilpailla millä tahansa latinalaistanssityylillä tai -rytmillä tai niiden yhdistelmällä.

 

Latino Show – teos voi olla rakennettu joko yhden tanssilajin ja -rytmin varaan tai siinä voi yhdistää useampaa tanssilajia tai -rytmiä tai useampaa musiikkikappaletta. Musiikki voi olla tyyliltään joko autenttista latinalais- tai mitä tahansa muuta musiikkia. Mikäli musiikki ei ole selkeästi latinalaista tai sen henkistä, koreografian liikekielen tulee pohjautua selkeästi latinalaistyyppiseen vartalonkäyttöön ja sitoa teos Latino Showhun. Erilaisten showtanssitekniikoiden käyttö koreografioissa on suotavaa, mutta ei pakollista. Liikkeen pääpainon tulee säilyä latinalaistyyppisessä liikekielessä.

 

Eri latinalaistanssityylit käyttävät samantyyppistä liikemateriaalia, askelikkoja ja rytmiikkaa. Esimerkiksi kilpatanssissa käytetyt vakioidut askelikot kuten cucaracha, botafogo ja volta ovat yleisesti käytössä lähes kaikissa latinalaistanssityyleissä. Myös kaikissa parin kanssa tanssittavissa tyyleissä käytetään samankaltaista liike- ja kuviomateriaalia.  Latino show -kilpailuissa on rikkautta, että kukin tanssityyli toteuttaa näitä oman karaktäärinsa mukaisesti eikä kilpailussa ole tarkoitus arvottaa toista karakteristista tyyliä paremmaksi kuin toista.

Hyvä Latino Show -esitys sisältää

null

LAADUKASTA TANSSIA

null

TOIMIVAN KOREOGRAFIAN

null

VAIHTELEVAN LIIKEMATERIAALIN, TILAN JA KUVIOIDEN KÄYTÖN

null

HUOLELLA VALITUT JA MIKSATUT MUSIIKIT

null

PERUSTELLUT PUKU- JA REKVISIITTAVALINNAT SEKÄ SELKEÄN TARINAN TAI LIIKKEELLISEN ``PUNAISEN LANGAN``

Latino Show kilpailulajina

Latino show -teosten arvioinnissa otetaan huomioon esityksen kokonaisvaikutelma ja koreografia, tanssin laatu, suorituksen ajatus ja persoonallisuus. Tanssin teeman, musiikin, koreografian, asujen ja rekvisiitan tulee olla sopusoinnussa keskenään ja tukea valittua teemaa.  Esityksessä voidaan käyttää akrobaattisia liikkeitä, nostoja ja muita teatraalisia elementtejä, sekä pientä rekvisiittaa.  Asut voivat olla tyyliltään esimerkiksi afrikkalaishenkisiä, karibialaisia, karnevaalityylisiä tai muita vastaavia esityksen luonteeseen sopivia. Tuomarit arvioivat teoksen suhteessa esittäjien valitsemaan tekniikkaan ja muihin kilpailussa esitettäviin teoksiin kierroskohtaisesti.

 

Latino Show on kilpailumuoto, joka soveltuu erinomaisesti erilaisia lattaritansseja harrastaneille: salsaajille, seuratanssijoille, kilpatanssijoille, bailatinon tai muun yksintanssilajin harrastajille. Lajissa pääsee hyödyntämään osaamistaan ja saa samalla uudenlaista esiintymis- ja kilpailukokemusta. Latino show tuo vaihtelua ja monipuolisuutta harjoitteluun sekä opettaa ryhmätyöskentelyä. Laji avaa myös parittomille tanssijoille mahdollisuuden kilpailla, sillä pienryhmä voi muodostua vaikka pelkästään naisista.

 

Latino Show tuo autenttiset latinaistanssit tähän päivään monimuotoisina – traditioita kunnioittaen, kohti uutta kurkottaen.